Halucinant bilingv

Halucinant
Cuvintele fierbeau în capul nostru
Ca broaştele ţestoase la dezosat
În căldarea meşterului ce le prefăcea
În scrumiere,
Cafeaua orbise focul,
Revărsându-se, ca lava vulcanului,
Pe aragazul emailat,
Asceţii şoimi ghiceau,
În cristalul apei,
Spinările peştilor,
Pulsul verii crăpase pielea asfaltului,
Marea părea un mare jeleu sărat,
Alchimia modernă prefăcea femeile-n fecioare,
Noaptea portocalie ne acoperea ca o mască funerară.
Doar lecturile mai înnobilau ca o hlamidă…
Şi mă obsedau mecanica angelică a braţelor tale
Şi ridurile oglinzilor strâmbe ce ne spionau îmbrăţişările.

Allucinatorio
Le parole bollivano nella nostra testa
Come le tartarughe nella caldaia
Dell’artigiano che le trasforma
In portacenere,
Il caffè uccideva il fuoco,
Riversandosi, come la lava del vulcano,
Sul fornello smaltato,
I falchi asceti indovinavano,
Nel cristallo dell’acqua,
Le schiene argentee dei pesci,
Il polso dell’estate crepava la pelle dell’asfalto,
Il mare sembrava una immensa gelatina salata,
L’alchimia moderna cambiava le donne in vergine,
La notte arancione copriva come una maschera funeraria.
Solo le letture portavano ancora sui volti note di gentilezza…
E mi ossessionavano la meccanica angelica delle tue braccia
E le rughe degli specchi contorti che ne spiavano gli abbracci.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s