Laurian Stănchescu, Dragoljub Firulović şi Marius Cilibia, faţă cu Chestionarul lui Proust

„Chestionarul lui Proust” reprezintă un set de întrebări folosite în jocurile de societate. Fiecare dintre noi a completat, probabil, la un moment dat, un „Chestionar al lui Proust” sau a răspuns unor astfel de întrebări. Căci ce altceva erau  jurnalele ţinute în liceu, „oracolele” cărora ne destăinuiam şi scriam despre dorinţele, idealurile şi antipatiile noastre?! Numele sub care e cu­noscut – „Chestionarul lui Proust” – provine de la răspunsurile date acestei „grile” de către celebrul ro­mancier francez Marcel Proust, păstrate în jurnalul prietenei sale, Antoinette Faure. Ulterior, ele au fost preluate, adaptate, refăcute ori actualizate.
Cum au răspuns la în­trebările celebrului chestionar poetul Laurian Stănchescu, pictorul-cântăreţ Dragoljub Firulović şi gazetarul şi pro­zatorul Marius Cilibia aflaţi din rândurile de mai jos.

Laurian Stănchescu, Dragoljub Firulović şi Marius Cilibia, in redacţia cotidianului “Informaţia de Severin”

1. Care este principala dum­neavoastră trăsătură?

Laurian Stănchescu: Încerc să fiu aşa cum mă văd eu în gândurile mele: bun, generos, încerc să nu trăiesc pentru mine şi, din câte ştiu, niciodată nu am trăit pentru mine. Pentru mine am trăit foarte puţin, important e să trăieşti pentru cei din jurul tău. Altfel spus, centrul tău de greutate să-l transferi ca să dai forţă şi renaştere în jurul tău.

Dragoljub Firulović: Eu, de multe ori, mă simt ca o piatră, născută pe Valea Timocului. O piatră care are multe semne nedescifrate.

Marius Cilibia: Din pă­cate, eu încerc să curg dinspre fermitatea gazetăriei către sensibilitatea prozei şi, câ­teodată, cu totul şi cu totul întâmplător, către poezie. Îmi dau seama, din păcate, că mă lovesc de mulţi prea mulţi bolovani risipindu-mă şi încercând apoi cu greu să mă adun – şi nu întotdeauna re­uşesc.

2. Care este calitatea pe care doriţi să o întâlniţi la un bărbat?

Laurian Stănchescu: În primul rând, să fie de onoare, să se ţină de cuvânt, să îşi respecte semenii şi să facă lucruri bune pentru comu­nitatea în care trăieşte. Şi lucrul cel mai important, să îşi păstreze bărbăţia pentru a înconjura, aşa cum inima îşi înconjoară prin bătăile ei propria-i viaţă, patria în care trăieşte.

Dragoljub Firulović: Băr­batul trebuie să fie bărbat: să se ţină de vorbă, să fie sincer. Cum zice şi Maria Tănase: „Că furnica de-i furnică/ La trup mare, la cap mică,/ Şi la mijloc subţirică, / De umblă pe sub pământ,/ Tot se ţine de cuvânt, / Tot se ţine de cuvânt. Hai, dar noi oameni botezaţi, /  Dar noi oameni botezaţi, / De cuvânt suntem lăsaţi, / De cuvânt suntem lăsaţi”…

Marius Cilibia: Să fie puternic cu el însuşi, nu neapărat cu cei din jur.

3. Care este calitatea pe care doriţi să o întâlniţi la o femeie?

Laurian Stănchescu: Este o întrebare foarte grea, pentru că de femeie te îndrăgosteşti, o iubeşti, faci copii cu ea, are un rol foarte important în viaţa bărbatului şi în viaţa cetăţii. Calitatea cea mai mare pe care ar trebui să o aibă o femeie este să nu-şi piardă niciodată sentimentul naşterii şi să nu transforme sentimentul acesta care este extrem de puternic pentru un bărbat, într-o armă împotriva lui. Naşterea să fie personală. Aş mai adăuga faptul că femeia ar trebui să se lase iubită, fără ascunzişuri.

Dragoljub Firulović: Fe­meia să încerce să fie femeie, să nu încerce să fie bărbat.

Marius Cilibia: … deşi une­le reuşesc. La o femeie cauţi multe, dar principala atracţie pentru mine este să fie înţelegătoare; iar ca să fie înţelegătoare, înainte de toate trebuie să asculte. Nu să fie supusă, să asculte.

4. Ce preţuiţi cel mai mult la prietenii dum­nea­voastră?

Laurian Stănchescu: Eu consider că prietenia este deasupra tuturor lucrurilor. Pentru mine, prietenia este starea de graţie a unui om. Consider că fără prietenie viaţa nu poate avea niciun fel de strălucire. Prietenia este cununa gândurilor unui om.

Dragoljub Firulović: Omul nu există dacă nu crede în Dumnezeu şi în prieteni.

Marius Cilibia: La prie­teni, apreciez în primul rând faptul că sunt. Dacă i-ai găsit, în­seamnă că ei au toate ca­lităţile pe care le-ai dorit să le aibă omul pe care te sprijini şi pe care îl sprijini la nevoie.

5. Care este principalul dumneavoastră defect?

Laurian Stănchescu: Mă încredinţez foarte uşor. Întot­deauna discut sincer, viaţa mea nu are niciun fel de ascun­zişuri. Principalul meu defect este că nu ar trebui să mă schimb niciodată…

Dragoljub Firulović: Cred că principalul meu defect este că nu am iubit niciodată numai o femeie. Am un suflet foarte mare.

Marius Cilibia: Constat, cu plăcere, că semăn cu prietenii mei. Principalul meu defect este că sunt mult prea sincer.

Laurian Stănchescu: Aş vrea să continui ideea lui Marius. Ai spus că eşti prea sincer. Nu crezi, totuşi, că sinceritatea pentru cel din faţa ta poate fi şi un mod de viaţă care-i dă de gândit şi îl face mai slab decât tine. Omul sincer, paradoxal, este mult mai puternic decât omul nesincer.

Marius Cilibia: Da, pen­tru că nu mai are nevoie de scutul minciunii, dar, aşa cum probabil că i s-a întâmplat fiecăruia dintre noi, cei care te-au văzut atât de sincer au folosit sinceritatea şi tainele inimii tale pentru a te lovi, din plăcerea de a lovi şi de a se simţi o secundă mai puternic decât tine.

Laurian Stănchescu: Da, dar poate că doar omul slab loveşte, omul puternic nu.

Marius Cilibia: Categoric, de asta am şi spus că noi nu mai avem nevoie de scuturi. Eu îmi recunosc sinceritatea ca pe un defect major în faţa celor nepregătiţi să ne confruntăm altfel decât lovind.

Laurian Stănchescu: Ştii cum văd eu omul sincer, omul demn, omul care trăieşte cultul prieteniei? Este ca un fel de cerc, de aură, chiar glonţul poate să treacă prin interiorul acestui cerc fără să-l rănească; merg mai departe: chiar moartea poate să treacă prin interiorul cercului, care este acest om, fără să-l rănească de moarte.

6. Care este îndelet­ni­cirea dumneavoastră pre­ferată?

Laurian Stănchescu: În­de­let­nicirea mea preferată este să fiu om.

Dragoljub Firulović: Eu alt om.

Marius Cilibia: Ăsta e marele dezavantaj, că eu răs­pund al treilea. Îndeletnicirea mea preferată este să stau de vorbă şi, pe cât mă duc pu­terile, să înţeleg.

7. Care este fericirea pe care o visaţi?

Laurian Stănchescu: Feri­cirea pe care o visez eu este ca tot omul să trăiască în pace, să trăiască senin şi fericit.

Dragoljub Firulović: Să ne înţelegem unul cu celălalt.

Marius Cilibia: Aşa cum mi-a urat, de curând, o doamnă la care ţin foarte mult, mi-aş dori să mă îndrăgostesc în fiecare dimineaţă.

8. Care ar fi pentru dum­neavoastră cea mai mare nenorocire care vi s-ar pu­tea întâmpla?

Laurian Stănchescu: Cea mai mare nenorocire care mi s-a întâmplat deja este că părinţii mei au murit.

Dragoljub Firulović: Cea mai mare nenorocire care ar putea să mi se întâmple ar fi să-mi ia cineva libertatea.

Marius Cilibia: Cea mai mare nenorocire care ţi se poate întâmpla e să-ţi moară cei apropiaţi.

9. Ce aţi vrea să fiţi?

Laurian Stănchescu: Nimic în afara a ceea ce sunt.

Dragoljub Firulović: Un om credincios.

Marius Cilibia: O rimă.

10. Care este locul în care aţi dori să trăiţi?

Laurian Stănchescu: Eu sper să ajung la acel punct, care să-mi întoarcă viaţa înapoi, şi să mă ducă până în locul naşterii mele, adică munţii mei din Balta, câmpiile mele din Dragoteşti, ceairul meu din Strehaia şi Dunărea vieţii mele.

Dragoljub Firulović: Omul trebuie să trăiască acolo unde s-a născut.

Marius Cilibia: Stigniţa, judeţul Mehedinţi.

11. Care este culoarea dumneavoastră preferată?

Laurian Stănchescu: Roşu şi negru.

Dragoljub Firulović: Toate culorile sunt date de la Dumnezeu ca să se bucure omul de ele, dar culoarea soarelui care ne aduce lumină este cea pe care o prefer.

Marius Cilibia: Eu iubesc verdele.

12. Care este floarea dumneavoastră preferată?

Laurian Stănchescu: Nu m-am gândit niciodată că aş avea o floare preferată, dar dacă este să mă gândesc atent la florile care-mi plac, îmi amintesc că mama mea, în grădina noastră de la Strehaia, grădină care nu mai există decât în amintirea mea, avea nişte flori de toamnă. Acestea făceau legătura mamei mele cu primăvara şi o ajutau să treacă mai uşor peste iarnă. O văd cum se ducea, dădea zăpada la o parte, vorbea cu ele şi legătura aceasta mi se pare esenţială. Ca să sintetizez, iubesc florile pe care le iubea mama mea.

Dragoljub Firulović: Tă­mâioarele şi bujoreii.

Marius Cilibia: Trandafirii negri.

13. Care este pasărea dumneavoastră preferată?

Laurian Stănchescu: Pă­sările mele preferate ar fi nişte păsări de lemn, care să poată prinde viaţă în orice secundă, să cânte cântece de lemn, pentru nişte îngeri de lemn, pentru o lume de lemn, pentru totul de lemn.

Dragoljub Firulović: Pri­vighetoarea.

Marius Cilibia: Lăstunul, că-i mic şi trece neobservat.

14. Care sunt prozatorii dumneavoastră preferaţi?

Laurian Stănchescu: Nu am un singur prozator pre­ferat. Mă gândesc la toată proza rusă, Lermontov, Turgheniev, Puşkin pro­za­torul, nu poetul, Tolstoi, după aceea prozatorii români din perioada interbelică…

Dragoljub Firulović: Dostoievski.

Marius Cilibia: Cezar Petrescu.

15. Care sunt poeţii dum­neavoastră preferaţi?

Laurian Stănchescu: Ni­chita Stănescu.

Dragoljub Firulović: Ni­chita Stănescu.

Marius Cilibia: Radu Gyr.

16. Care sunt eroii pre­feraţi din literatură?

Laurian Stănchescu: Pen­tru mine, cei mai mari eroi din literatura noastră sunt exact eroii care nu fac parte din literatură, adică acei copii care au murit în Revoluţia Română din decembrie 1989. Pentru mine, ei reprezintă culmea eroismului românesc.

Dragoljub Firulović: Nu m-am gândit.

Marius Cilibia: E pentru prima dată când mă gândesc la acest lucru şi cred că acest chestionat trebuia rezolvat cu creionul în mână şi cu răgaz. Mi-e foarte greu să aleg, din tot ceea ce am citit, un erou preferat. Să zic – sunt puţin atipic – Radu Comşa, din romanul „Întunecare” al lui Cezar Petrescu.

17. Care sunt com­pozi­torii dumneavoastră prefe­raţi?

Laurian Stănchescu: Ci­prian Porumbescu şi Chopin.

Dragoljub Firulović: Ste­fan Mogren.

Marius Cilibia: Serghei Rahmaninov.

18. Care sunt pictorii dum­neavoastră preferaţi?

Laurian Stănchescu: Tonitza, Ştefan Luchian, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Paul Gaugain. Iau în seamă nu numai pictura lor, dar şi viaţa damnată pe care au trăit-o.

Dragoljub Firulović: Picasso, Bacon, Teodor Kracun, Ioan Sbârciu.

Marius Cilibia: Tonitza şi Salvador Dali.

19. Care sunt eroii dum­neavoastră preferaţi din viaţa reală?

Laurian Stănchescu: Avram Iancu pentru mine poate să umple singur o istorie. Avram Iancu a înnebunit, realmente la 25-26 de ani, a mers ca nebunul cântând din fluierul lui de cireş de dorul ţării pierdute.

Dragoljub Firulović: Baba Novac, căpitanul şi mâna dreaptă a lui Mihai Viteazul.

Marius Cilibia: Vlad Ţepeş.

20. Care sunt eroinele preferate din istorie?

Laurian Stănchescu: Eca­terina Teodoroiu

Dragoljub Firulović:  –

Marius Cilibia: Boudicca.

21. Care sunt băutura şi mâncarea dvs. preferate?

Laurian Stănchescu: Apa şi peştele.

Dragoljub Firulović: Vi­nul şi pâinea.

Marius Cilibia: Vinul alb, şi, deşi sunt la cură de slăbire, îmi plac coastele de porc la grătar.

22. Care este numele preferate?

Laurian Stănchescu: Nu­mele pe care le invoc mereu sunt numele părinţilor mei, Constantin şi Ana.

Dragoljub Firulović: Vlada şi Slageana, numele fiului şi fetei mele.

Marius Cilibia: Pentru bărbaţi, îmi plac numele Alexandru şi Radu, care cred eu că au o sonoritate deosebită, iar pentru femei nu am auzit nume mai frumoase decât Maria şi Ileana.

23. Ce anume urâţi mai mult?

Laurian Stănchescu: Urăsc tot ceea ce este urât la om.

Dragoljub Firulović: Min­ciuna.

Marius Cilibia: Făţărnicia.

24. Care sunt personajele istorice pe care le detestaţi cel  mai mult?

Laurian Stănchescu: Tră­dătorii şi cei care şi-au pătat mâinile cu sânge nevinovat.

Dragoljub Firulović: Dic­tatorii.

Marius Cilibia: Lassani şi Caravia, cei doi eterişti care
l-au măcelărit pe Tudor Vla­dimirescu.

25. Care este fapta mi­litară pe care o admiraţi cel mai mult?

Laurian Stănchescu: Eu nu sunt de acord cu niciun fel de război şi admir foarte mult pe războinicul care aduce pacea.

Dragoljub Firulović: Jertfa pentru o idee.

Marius Cilibia: Momentul în care ţăranul român a învăţat să numere la Călugăreni, retrăgându-se din faţa armatei turceşti, sub comanda lui popa Stoica din Fărcaşele, au numărat până la 3821, atâţia paşi au dat înapoi până la căderea nopţii ca să se poată retrage trupele regulate.

26. Care este calitatea pe care v-aţi fi dorit să o dobândiţi prin naştere?

Laurian Stănchescu: Să înţeleg foarte uşor şi foarte repede moartea.

Dragoljub Firulović: Să fiu om.

Marius Cilibia: Să fiu înţelept.

27. Cum aţi dori să muriţi?

Laurian Stănchescu: Eu deja îmi trăiesc moartea încă din timpul vieţii.

Dragoljub Firulović: Să nu simt durere.

Marius Cilibia: Râzând, lângă o femeie frumoasă şi un lăutar bun.

28. Care este starea de spirit actuală?

Laurian Stănchescu: Sta­rea de spirit actuală pen­dulează între speranţă şi amărăciune. Am promis că este ultima mea încercare de a face ceva pentru Severin şi mă voi ţine, ca de fiecare dată, de cuvânt. S-ar putea să reuşesc, dar nu sunt sigur dacă voi reuşi iar pentru mine, dacă nu pot să fac nimic pentru locul naşterii mele, înseamnă că m-am născut degeaba.

Dragoljub Firulović: Să-ncerc să fac ceva cu muzica mea românească în România.

Marius Cilibia: Deza­măgit şi înverşunat deopotrivă.

29. Care sunt greşelile care vă inspiră cea mai mare indulgenţă?

Laurian Stănchescu: Gre­şeala făcută din prea multă credinţă, din prea multă iubire, din prea multă sinceritate.

Dragoljub Firulović: Pot să iert orice greşeală cu condiţia ca să nu mă doară aşa de tare acea greşeală.

Marius Cilibia: Greşelile copiilor şi ale bătrânilor.

30. Care este deviza dum­neavoastră?

Laurian Stănchescu: Niciodată nu am trăit pe pământul acesta cu adevărat, în schimb i-am trăit suferinţa cu toată puterea sufletului meu.

Dragoljub Firulović: Da­rul pe care ţi l-a dat Dum­nezeu trebuie folosit, altfel e un păcat.

Marius Cilibia: Să rămâi om.

4 thoughts on “Laurian Stănchescu, Dragoljub Firulović şi Marius Cilibia, faţă cu Chestionarul lui Proust

  1. Admir oamenii mari cu spirit, generosi, care gandesc si aduc o raza de soare in suflete, pentru azi si maine, doresc sa citeasca cat mai multi tineri aceste idei, va doresc echilibru si cat mai multa ,,ratiune imaginara”.CONSTANTA !!

  2. O rugaminte pentru cine citeste acest e-mail. Va rog trimiteti-mi, daca aveti adresa de e-mail sau telefonul domnului Laurian Stanchescu pentru ca sa il pot contacta si sa mediatizez initiativa domniei sale vis-a-vis de Brancusi in cateva publicatii ale diasporei romane pentru ca am aceasta posibilitate. Multumesc anticipat!

    • Buna ziua,nr. de telefon al domnului Laurian Stanchescu este o729556238,in cazul in care nu l-ati aflat pana in acest moment.

  3. Imi pare rau. Nu am mai tinut legatura cu dumnealui. Incercati la Centrul Cultural Nichita Stanescu din Drobeta-Turnu-Severin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s