Crăciun fericit

Invernalia*

Nu-mi place această iarnă pâcloasă,
cu sufletul rece de preoteasă a sexului,
nu-mi place această iarnă pâcloasă,
iad de-a-ndoaselea pentru copiii străzii,
aureolaţi de vraja aurolacului.

Mă văd copil, plecam în colindat
şi încrustam în zăpadă nemaivăzute nestemate
rotind făcliile din coajă de cireş,
ne întreceam, din casă în casă,
care să ajungă primul să ia prescura,
sătenii ne întâmpinau la poartă cu colaci din cotăriţă,
unii mari şi pufoşi, alţii mici şi tari ca piatra, după puteri,
şi, din găleţi mari de tablă, cu ţuică fiartă.

Ne trezeam dis-de-dimineaţă
să vedem cum bărbaţii familiei taie porcul,
îl pârlesc la foc potrivit,
îl tranşează, şi ne dau nouă băşica porcului,
s-o umflăm şi să tragem o miuţă prin curte până se sparge.

Femeile pregăteau pomana porcului,
aşezau pe masă tigaia cu pecie fragedă,
răsturnau pe tocător mămăliga aburindă şi o feliau cu aţa,
umpleau carafele cu vin din dămigeni astupate cu smoală,
şi dă-i petrecere!

Iarna era iarnă, îngheţa Coşuştea ca steiul
şi ne dădeam pe gheaţă sau cu săniuţele pe derdeluş.
Cine reuşea să se dea în picioare, pe sanie, era cel mai tare!

Mă primeneam cu flanela şi pieptarul de lână,
tricotate de mama Nuţa,
eu n-o vedeam cu fiecare iarnă tot mai oarbă…

*din volumul În rai se purtau blugi (Editura Prier, Drobeta-Turnu-Severin, 2009)

Invernalia*

Translated from the romanian by Daniela Stănescu

I don’t like this misty winter,
with a cold soul of a sex priestes,
I don’t like this misty winter,
a reversed hell for the children of the street,
haloed by the spell of the aurolac.**

I can see myself as a child, I went caroling
and carved in the snow rare jewels
rolling the torches made from a cherry tree bark,
we raced, from house to house,
which to get there first to take the communion bread,
the villagers greeted us at the gates with knot shaped bread made in wicker baskets,
some of them were big and soft, others small and hard as rock,
and, from big tin buckets, with hot ţuică***

We woke up early in the morning
to see the men of the family slashing the hog,
scorching it into a mild fire,
portioning it, and giving us the hog’s bladder
to blow out and play some soccer with it until it burst.

The women prepared the alms of the hog,
they laid on the table the pan with fresh meat,
rolled the maize porridge on the cutting board and sliced it with a thread,
filled the jugs with wine from osier bottles that was corked up with tar
and let there be party!

The winter was winter, Coşuştea froze like a slab
and we slid on ice or with our little sleighs on the sleighroad.
Who got to sleigh standing on it was the best!

I changed my clothes with the sweater and the woolen vest,
knitted by mother Nuţa,
I didn’t see her getting blinder and blinder…

**aurolac: Romanian word describing people and mainly children inhaling solvent substances to get high
*** ţuică: plum brandy, a traditional Romanian drink

*from the poetry book In Heaven They Were All Wearing Jeans (Prier Publishing House, 2009)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s